POSUVNÝ SYSTEM BONARI 2024 ©

Koľajnica horná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-TG2 BONARI

Koľajnica horná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-TG2 BONARI

Koľajnica horná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-TG2 BONARI

Koľajnica horná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-TG2 BONARI

Koľajnica horná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - biela lak

AS-SAL-BI-TG2 BONARI

Koľajnica horná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - čierna

AS-SAL-CZ-TG2 BONARI

Koľajnica dolná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-TD2 BONARI

Koľajnica dolná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-TD2 BONARI

Koľajnica dolná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-TD2 BONARI

Koľajnica dolná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-TD2 BONARI

Koľajnica dolná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - biela

AS-SAL-BI-TD2 BONARI

Koľajnica dolná dvojstopová AL YELLOW , 5 m - čierna

AS-SAL-CZ-TD2 BONARI

Koľajnica horná jednostopová horná AL YELLOW, 5m - striebro

AS-SAA-SR-TG1 BONARI

Koľajnica horná jednostopová horná AL YELLOW, 5m - šampaň

AS-SAA-SR-TG1 BONARI

Koľajnica dolná jednostopová AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-TD1 BONARI

Koľajnica dolná jednostopová AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-TD1 BONARI

Koľajnica dolná jednostopová podľahová AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-TDWY BONARI

Koľajnica dolná jednostopová podľahová AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-TDWY BONARI

Koľajnica dolná jednostopová zapustená AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-TDW BONARI

Koľajnica dolná jednostopová zapustená AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-TDW BONARI

Krycí profil dolnej koľajnice dvojstopovej AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-MTD2 BONARI

Krycí profil dolnej koľajnice dvojstopovej AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-MTD2 BONARI

Krycí profil dolnej koľajnice dvojstopovej AL YELLOW , 5 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-MTD2 BONARI

Krycí profil dolnej koľajnice dvojstopovej AL YELLOW , 5 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-MTD2 BONARI

Krycí profil dolnej koľajnice dvojstopovej AL YELLOW , 5 m - biela

AS-SAA-ZL-MTD2 BONARI

Krycí profil dolnej koľajnice zapustenej AL YELLOW , 5 m - surová

AS-SAX-LMTDW BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PT2 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 2,7 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PT2 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 2,7 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-PT2 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 2,7 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-PT2 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 2,7 m - biela

AS-SAL-BI-PT2 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 2,7 m - čierna

AS-SAL-CU-PT2 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PD2 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 2,7 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PD2 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 2,7 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-PD2 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 2,7 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-PD2 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 2,7 m - biela lak

AS-SAL-BI-PD2 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 2,7 m - čierna

AS-SAL-CZ-PD2 BONARI

Profil zvislý AL SYDNEY , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PSY BONARI

Profil zvislý AL SYDNEY , 2,7 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PSY BONARI

Profil zvislý AL WELLINGTON , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PW BONARI

Profil zvislý AL ANGLER , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PD BONARI

Profil zvislý AL ANGLER , 2,7 m - čierna

AS-SAA-CZ-PD BONARI

Profil zvislý AL ORLEANS , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PO BONARI

Profil zvislý AL ORLEANS , 2,7 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PO BONARI

Profil zvislý AL ORLEANS , 2,7 m - biela

AS-SAA-BI-PO BONARI

Profil zvislý AL PORTLAND , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PP BONARI

Profil zvislý AL PORTLAND , 2,7 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PP BONARI

Profil zvislý AL PORTLAND , 2,7 m - čierna

AS-SAA-CZ-PP BONARI

Profil zvislý AL MARK , 2,7 m - strieborná

AS-SAA-SR-PMA BONARI

Profil zvislý AL MARK , 2,7 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PMA BONARI

Profil vodorovný horný YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-LG BONARI

Profil vodorovný horný YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-LG BONARI

Profil vodorovný horný YELLOW , 5 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-LG BONARI

Profil vodorovný horný YELLOW , 5 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-LG BONARI

Profil vodorovný horný YELLOW , 5 m - biela

AS-SAL-BI-LG BONARI

Profil vodorovný horný YELLOW , 5 m - čierna

AS-SAL-CZ-LG BONARI

Profil vodorovný dolný YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-LD BONARI

Profil vodorovný dolný YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-LD BONARI

Profil vodorovný dolný YELLOW , 5 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-LD BONARI

Profil vodorovný dolný YELLOW , 5 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-LD BONARI

Profil vodorovný dolný YELLOW , 5 m - biela

AS-SAL-BI-LD BONARI

Profil vodorovný dolný YELLOW , 5 m - čierna

AS-SAL-CZ-LD BONARI

Spojovací profil H úzky AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-LL BONARI

Spojovací profil H úzky AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-LL BONARI

Spojovací profil H úzky AL YELLOW , 5 m - strieborná št.

AS-SAS-SR-LL BONARI

Spojovací profil H úzky AL YELLOW , 5 m - šampáň št.

AS-SAS-SZ-LL BONARI

Spojovací profil H úzky AL YELLOW , 5 m - biela

AS-SAL-BI-LL BONARI

Spojovací profil H úzky AL YELLOW , 5 m - čierna

AS-SAL-CZ--LL BONARI

Spojovací profil H široký AL YELLOW , 5 m - strieborná

AS-SAA-SR-LLS BONARI

Spojovací profil H široký AL YELLOW , 5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-LLS BONARI

Spojovací profil H široký AL YELLOW , 5 m - biela

AS-SAL-BI-LLS BONARI

Spojovací profil H široký AL YELLOW , 5 m - čierna

AS-SAL-CZ-LLS BONARI

Spojovací profil plochý AL YELLOW s viskózovým pásom , 3 m - strieborná

AS-SAA-SR-LLPT-3000 BONARI

Spojovací profil plochý AL YELLOW s viskózovým pásom , 3 m - šampáň

AS-SAA-SZ-LLPT-3000 BONARI

Spojovací profil plochý AL YELLOW s viskózovým pásom , 3 m - biela

AS-SAL-BI-LLPT-3000 BONARI

Spojovací profil plochý AL YELLOW s viskózovým pásom , 3 m - čierna

AS-SAL-CZ-LLPT-3000 BONARI

Spojovací profil AL YELLOW 6 mm , 3 m - strieborná

AS-SAA-SR-LL6 BONARI

Spojovací profil AL YELLOW 6 mm , 3 m - šampáň

AS-SAA-SZ-LL6 BONARI

Koliesko horné asymetrické YELLOW

AS-SAK-PG-AS BONARI

Koliesko horné symetrické YELLOW

AS-SAK-PG-SY BONARI

Koliesko dolné YELLOW

AS-SAK-PD BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 5,5 m - strieborná

AS-SAA-SR-PT2-5500 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 5,5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PT2-5500 BONARI

Profil zvislý AL TOKYO 2 , 5,5 m - biela

AS-SAL-BI-PT2-5500 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 5,5 m - strieborná

AS-SAS-SR-PD2-5500 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 5,5 m - šampáň

AS-SAA-SZ-PD2-5500 BONARI

Profil zvislý AL DELHI 2 , 5,5 m - biela

AS-SAL-BI-PD2-5500 BONARI

<